chi phí đơn hàng hoàn thiện nội thất

Tuyển 80 Nam làm hoàn thiện nội thất tại Kanagawa Nhật Bản

Thi công hoàn thiện nội thất tại xí nghiệp Kanagawa Nhật bản cần tuyển gấp 90Nam lao động sức khỏe tốt, không yêu cầu kinh nghiệm. Công việc đơn giản chủ yếu làm trong nhà, trong các công xưởng, không phải làm dưới năng mưa. Một công việc tốt, nhiều việc làm thêm với thu nhập cao sẽ là cơ hội dành tốt dành cho các ứng viên đang mong muốn làm việc tại Nhật Bản