chi phí đi đơn hàng chống thấm

Đơn hàng Chống Thấm Xây Dựng Lương 38 triệu

TTC Việt Nam cần tuyển 30 nam tham gia đơn hàng chống thấm làm việc tại Iwate Nhật Bản. Đơn hàng phù hợp với đối tượng lao động chưa có tay nghề, mong muốn cải thiện thu nhập. Xí nghiệp tiếp nhận cam kết với người lao động công việc ổn định, được hỗ trợ việc làm thêm tăng ca