Tìm hiểu về tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Tìm hiểu về tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Hokkaidō (Nhật: 北海道 (Bắc Hải đạo)/ ほっかいどう?) là vùng địa lý và là tỉnh có diện tích lớn nhất, cũng lại là đảo lớn thứ hai của Nhật Bản. Hokkaidō nằm ở phía Bắc Nhật Bản, cách đảo Honshu bởi eo biển…

Tìm hiểu về tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Tìm hiểu về tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Hokkaidō (Nhật: 北海道 (Bắc Hải đạo)/ ほっかいどう?) là vùng địa lý và là tỉnh có diện tích lớn nhất, cũng lại là đảo lớn thứ hai của Nhật Bản. Hokkaidō nằm ở phía Bắc Nhật Bản, cách đảo Honshu bởi eo biển…

Đối tác